Harada Lab. Kyoto University

[Home] » [Members]

Staff


Professor
Hiroshi HARADA, Ph. D.

eMail: hiroshi.harada @  
Room: Research Bldg. No.9, S407
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]


Associate Professor※
Keiichi MIZUTANI, Ph. D.

eMail: mizutani @  
Room: Research Bldg. No.9, A105
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]
※School of Platforms (KUSP)


Assistant Professor
Yusuke KODA

eMail: koda @  
Room: Research Bldg. No.9, S413
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]


Researcher
Hiroko MASAKI

eMail: hiroko.masaki @  
Room: Research Bldg. No.9, S411
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]


Researcher
Takeshi MATSUMURA, Ph. D.

eMail: takeshi.matsumura @  
Room: Research Bldg. No.9, S413
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]


Researcher
Ruiting OUYANG

eMail: ouyang @ dco.cce.
Room: Research Bldg. No.9, S413
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]


Researcher
Norichika OHMI

eMail: ohmi @ dco.cce. 
Room: Research Bldg. No.9, A103
[Activity Database, Kyoto Univ.]
[Personal Web site]

 

Secretary
Kanako HIROSE

eMail: hirose.kanako @ dco.cce.  
Room: Research Bldg. No.9, S407

Secretary
Miyuki KIDO

eMail:  miyukikido @  dco.cce.  
Room: Research Bldg. No.9, S409

Students

 Doctoral course students

D2; Yoshihisa NABETANI
eMail: @ dco.cce.

 Master course students

M2; Naoki ISHIBASHI
eMail: ichibashi @ dco.cce.

M2; Yu ICHIKAWA
eMail: ichikawa @ dco.cce.

M2; Hokuto TAROMARU
eMail: taromaru @ dco.cce.

M2; Shota MORI
eMail: mori @ dco.cce.

M2; Yudai MORIKAWA
eMail: morikawa @ dco.cce.

M1; Yipeng LI
eMail: liyipeng @ dco.cce.

M1; Daiki KAWAMATSU
eMail: daiki.kawamatsu @ dco.cce.

M1; Ryuichi NAGAO
eMail: nagao @ dco.cce.

M1; Keito NAKURA
eMail: nakura @ dco.cce.

M1; Keita FUKUSHIMA
eMail: fukushima @ dco.cce.

M1; Keika MINAKI
eMail: minaki @ dco.cce.

 Undergraduate students

B4; Jaeseok LIM
eMail: limseok @ dco.cce.

B4; Hiroaki ENDO
eMail: endo @ dco.cce.

B4; Ryogo OKURA
eMail: okura @ dco.cce.

B4; Yuto SASAKI
eMail: sasaki @ dco.cce.

B4; Kazuki TAKEDA
eMail: takeda @ dco.cce.Alumni

FY 2021

Associate Professor »  Hidekazu Murata (2022/3)  Doctor »  Michiharu Nakamura (2022/3)  Master »  Yuya Arakawa, Hidetomo Ochiai, Shingo Tomida, Rei Hirakawa, Jun Hirata (2022/3)  Bachelor »  Reo Gakumi, Daiki Kawamatsu, Keito Nakura, Keita Fukushima, Keika Minaki (2022/3) 

FY 2020

Assistant Professor »  Keiichi Mizutani (2020/12)  Secretary »  Nazuki Konishi (2020/12)  Doctor »  Ryota Okumura (2021/3)  Master »  Manpei Kasai, Atomu Sakai, Kazuki Nishikori, Seita Hayami, Daiki Hotta, Wayon Robby,Liu Shuzui (2021/3) Xiang Yueying (2020/9)  Bachelor »  Naoki Ishibashi, Yu Ichikawa, Shunsuke Kadoi, Shota Mori, Yudai Morikawa (2021/3) 

FY 2019

Master   »  Yucheng Zhang (2019/9), Kai Samejima, Kyoya Teramae, Takayuki Hayashida, Kiyoshi Mizutani, Riichi Yokoyama, Fengning Du (2020/3)  Bachelor   »  Yuya Arakawa, Hidetomo Ochiai, Shingo Tomida, Rei Hirakawa, Sohei Yanase (2020/3) 

FY 2018

Associate Professor »  Takeshi Matsumura (2019/3)  Secretary »  Maki Shibayama (2018/7)  Master »  Masahiro Arai, Naoki Izumi, Yuji Mizutani, Akihito Yoshito, Thidarut Junjalearnvong (2019/3)  Bachelor »  Atomu Sakai, Kazuki Nishikori, Daiki Hotta, Wayon Robby, Liu Shuzhi (2019/3) 

FY 2017

Doctor »  Jun Fujiwara, Ilmiawan SHUBHI (2017/9)  Master »  Ryota Okumura, Hiroto Kuriki, Yosuke Kodama, Tatsuki Chiba, Takuya Habara (2018/3)  Bachelor »  Kai Samejima, Akira Dan, Kyoya Teramae, Kiyoshi Mizutani, Riichi Yokoyama (2018/3) 

FY 2016

Doctor »  Ou Zhao (2016/9)  Master »  Hiroki Ueno, Kentaro Obata, Kiminobu Makino, Shotaro Minami, Kentaro Mochizuki (2017/3)  Bachelor »  Masahiro Arai, Naoki Izumi, Yuji Mizutani, Akihito Yoshito, Thidarut Junjalearnvong (2017/3) 

FY 2015

Master »  Xiaoliang Shi (2015/9)  Bachelor »  Ryota Okumura, Hiroto Kuriki, Yosuke Kodama, Takuya Habara, Yuki Matsumura (2016/3) 

FY 2014

Secretary »  Yuka Katsumata (2014/11)  Doctor »  Kibria Mirza (2014/7)  Master »  Toshiki Tanaka, Hiroki Nagano, Satoshi Nishino, Yuma Fujimoto (2015/3)  Bachelor »  Kentaro Obata, Kazunori Kitayama, Kiminobu Makino, Kentaro Mochizuki, Tatsuro Wada (2015/3)  Research Student »  Yugo Nishikawa (2015/3)Copyright © 2014-2019 Harada Laboratory, Kyoto University. All Rights Reserved. Web Designed by Keiichi Mizutani.